Intelekta treniņi


Pasaulē tik daudz runā par apziņas evolūciju, bet kāds tam visam ir mērķis? Kāpēc mums būtu tik ļoti jāinteresē šis prāta evolūcijas lauks? Kāpēc mums ir jāattīra sava apziņa un sirds?  Tam visam pamatā ir augoša labsajūtas nozīme, kas rada mūsos mieru, iekšējo un ārējo mieru. Ja mēs šo mieru meklējam tas ir labs rādītājs tam, ka mēs neesam apmierināti ar savu prāta stāvokli. Mēs neesam laimīgi!  Mierīgs līdzsvarots prāts mūs noved pie gaidītā rezultāta.  Mierīgs prāts ir lieliski, bet ko tad jūs darīsit ar šo mierīgo prātu? Kad prāts ir mierīgs, tas ir jātrenē un jānostiprina, lai mēs dzīvē ko mainītu un sasniegtu. Un šim visam ir vajadzīgs treniņš, jeb kustība, kā jebkurai ķermeņa daļai. 

KAS IR ŠIE TRENIŅI?

Attīsta prātu, kreatīvo un diverģento domāšanu, oratora spējas un ģenialitāti. Pateicoties unikāli sastādītajai metodikai online formātā, apmācāmajiem notiek ievērojami rezultāti jau pirmajās 7 dienās. Tas ir kurss, kurā cilvēki ikdienas attīsta emocionālo intelektu, enerģiju, laimes līmeni, konkurētspēju, radošās spējas un nostiprina mentālo veselību.

KO DOD TRENIŅI?

✅Attīsta enerģiju, laimes līmeni un radošās spējas ✅Attīsta emocionālo intelektu, nostiprina mentālo veselību ✅Palīdz cilvēkam apzināties dzīves jēgu, saprast savu misiju uz Zemes ✅Attīsta konkurētspēju.

KAS IR ŠĪ UNIKALITĀTE?

Metodika paredzēta uz visu dzīvi, tas ir ideālā sevis attīstīšanas ceļš visas dzīves garumā. Cilvēka ikdienas attīstības process  ir spēcīgākais enerģijas avots. Personības izaugsme. Katrs apmācāmais vienlaicīgi ir skolnieks un treneris un visas grupas motivators. Motivējot un attīstot citus grupas dalībniekus, katrā notiek vēl ātrāka izaugsme.

Papildus nodarbībās mēs izmantojam arī bioloģiskās atgriezeniskās saites metodi, lai iemācītu relaksēšanās meditācijas un pareizas elpošanas prasmes un iemaņas, pašiem darot un mēģinot.
Mēs izmanotojam labākos un efektīvākos risinājumus.

PIEVIENOJIES